Albert Islami - O Nama
  • ENGLISH
  • DEUTSCH
  • SHQIP
  • POLSKI
  • HRVATSKI
info@avokatia.eu
Albert Islami - Avokatia
Albert Islami

O Nama

Advokatski ured Albert Islami osnovan je 2003 godine od strane advokata Alberta Alberta Islami i nalazi se u centru Prištine, Bulevardi i Deshmoreve 58a.

Aktivnosti ureda pokrivaju cjelu teritoriju Kosova a fokusirane su prije svega na trgovačkom pravu i pravu trgovačkih društava. Pored toga, u pravne usluge kancelarije, koje se nude domaćim i stranim fizičkim i pravnim subjektima ulaze: alternativno rješavanje sporova, intelektualna svojina, medjunarodno pravo, poresko i carinsko pravo, zapošljavanje, upravni sporovi, gradjanski sporovi.